قالب رضا

من سنگدل نیستم!

بخاطر قلبی که الان ضربانش بالا رفته و پاهایی که سست شدن


بخشیده میشی

ولی


فراموش نمیشه

درباره من
خاطره ها گریه سازند
من دختری از جنس باد میدوم
مابین ثانیه ها و دقیقه ها
لبخند را رها نمیکنم
چون زندگیم را می سازد...
اما میسازم
فردایم را از جنس شادی
بهتر از قبل
زیبا تر از قبل...
Designed By Erfan Powered by Bayan