قالب رضا

درباره ی من*~*

گاهی به هوایی دل من لرزه کند 

گاهی به هوایی تب این عشق بسوزد

گاهی دل من خاطره بازی ها را

به من عاشق دلسوخته می آموزد

#فائزه_قلی پور

دختری از جنس باد 

دختری که هیچگاه خنده را فراموش نمیکند 

مگر آنکه برای آخرین بار 

روی مادرش را ببوسد...

"فازی"

درباره من
خاطره ها گریه سازند
من دختری از جنس باد میدوم
مابین ثانیه ها و دقیقه ها
لبخند را رها نمیکنم
چون زندگیم را می سازد...
اما میسازم
فردایم را از جنس شادی
بهتر از قبل
زیبا تر از قبل...
Designed By Erfan Powered by Bayan