قالب رضا

از کاش های قشنگ!

🎭🎭

کاش از نسل دخترهایی با چادرهای گل گلی بودم

از نسل آنهایی که دردسر هایشان کوچک بود

زندگی هایشان قشنگ و ترس هایشان خنده دار

کاش از نسل دخترهای چادر به سر بودم

از آنهایی که احساساتشان را توی کاسه آش می ریختند

و به عنوان نذری میدادند به پسر همسایه 

از آنهایی که نامه های فدایت شومشان دردسری نداشت

بی جواب نمیماند ،کاش دختری بودم از نسل دلخوشی های ساده که دلم خوش بود به چای زعفرانی مادربزرگ

به بهار خوابش توی چله ی تابستان

به جارویی که عصر ها به حیاط میزدم

به آب دادن شمعدانی های پدربزرگ کنار حوض حیاط

کاش دختری بی دغدغه از جنس آن دخترها بودم

که تمام زندگی اش ختم میشد به کوچه ای تو یک شهر

و خانه ای توی یک کوچه 

کاش دچارشوم به دخترهای عاشق دیروز...


"النازعاطفی"


درباره من
خاطره ها گریه سازند
من دختری از جنس باد میدوم
مابین ثانیه ها و دقیقه ها
لبخند را رها نمیکنم
چون زندگیم را می سازد...
اما میسازم
فردایم را از جنس شادی
بهتر از قبل
زیبا تر از قبل...
Designed By Erfan Powered by Bayan