قالب رضا

قدر گریه هاتو بدون

بابام همیشه میگه:

قدر گریه هاتو بدون،چون نشون میدن چقدر پستی بلندی سر راهت بوده...

درباره من
خاطره ها گریه سازند
من دختری از جنس باد میدوم
مابین ثانیه ها و دقیقه ها
لبخند را رها نمیکنم
چون زندگیم را می سازد...
اما میسازم
فردایم را از جنس شادی
بهتر از قبل
زیبا تر از قبل...
Designed By Erfan Powered by Bayan