قالب رضا

یه خواب...یه خواب طولانی

دلم یه خواب عمیق میخواد!دلم میخواد یک ماه بخوابم...بی سر و صدا...بی نیاز...ساکت...یک ماه هیچی نفهمم انقدر خستم که هر شب موقع خواب میگم کاش این خواب کوتاه نباشه!

یک ماه کُما،یک ماه دوری،یک ماه بدون اینکه فکر کنی،ببینی،حس کنی...!

خسته م

هم جسمم خستس هم روحم!

خسته م

درباره من
خاطره ها گریه سازند
من دختری از جنس باد میدوم
مابین ثانیه ها و دقیقه ها
لبخند را رها نمیکنم
چون زندگیم را می سازد...
اما میسازم
فردایم را از جنس شادی
بهتر از قبل
زیبا تر از قبل...
Designed By Erfan Powered by Bayan