قالب رضا

فکر درد!

یادمه بچه که بودم،وقتی کتاب زیاد میخوندم و سر درد میگرفتم،به مامانم میگفتم:

مامان فکرم درد میکنه:)

راستشو بخواید یه چند روزیه بدجور فکرم درد میکنه:)

درباره من
خاطره ها گریه سازند
من دختری از جنس باد میدوم
مابین ثانیه ها و دقیقه ها
لبخند را رها نمیکنم
چون زندگیم را می سازد...
اما میسازم
فردایم را از جنس شادی
بهتر از قبل
زیبا تر از قبل...
Designed By Erfan Powered by Bayan