قالب رضا

چرا فهمید

خواهر

فهمید

داغانم؛)

گفت:

امروز 

ارزش 

خوب شدن

حالت

با پیتزا

را دارد؛)

نمیدانست

پیتزا

هم

یادگاری توست:)

درباره من
خاطره ها گریه سازند
من دختری از جنس باد میدوم
مابین ثانیه ها و دقیقه ها
لبخند را رها نمیکنم
چون زندگیم را می سازد...
اما میسازم
فردایم را از جنس شادی
بهتر از قبل
زیبا تر از قبل...
Designed By Erfan Powered by Bayan