قالب رضا

دوستت دارم

دوستت داشتم

دارم

خواهم داشت


مواظب خودت باش بهترین(م)    :)

خدا همیشه حواسش بهت هست 

چون ازش خواستم مواظبت باشه 

خدا نگهدارت
همانا در گوش خود پچ پچ کنان میگوید:

دوستت دارم بهترینم:)

درباره من
خاطره ها گریه سازند
من دختری از جنس باد میدوم
مابین ثانیه ها و دقیقه ها
لبخند را رها نمیکنم
چون زندگیم را می سازد...
اما میسازم
فردایم را از جنس شادی
بهتر از قبل
زیبا تر از قبل...
Designed By Erfan Powered by Bayan